Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Ένα κυνικό άσμα

Διογένης

(Το παρακάτω κείμενο/ποίημα, το είχα αναρτήσει στο παλιό μπλογκ που για κάποιο λόγο καταστράφηκε και σκέφτηκα να το βγάλω ξανά στη φόρα. Είναι σαρκαστικό και κυνικό - με την αρχαία σημασία της λέξης "κυνικός". Το διευκρινίζω γιατί σήμερα κάποιοι θεωρούν τη λέξη αυτή βρισιά ή υποτιμητική. Λοιπόν, μαζί με τον πρόλογο, έχει ως εξής):

Οδηγίες ανάγνωσης:
Τούτο το ποίημα διαβάζεται ρυθμικά. Το ρυθμό τον υποδεικνύουν οι συλλαβές σε κάθε στίχο. Στο κουπλέ το ακολουθούμε με ήρεμο τόνο. Στο ρεφρέν με σταδιακή αύξηση της έντασης και της οργής. Στο τέλος κάθε ρεφρέν, ουρλιάζουμε τις λέξεις μέχρι να ματώσει το λαρύγγι μας. Αν επιλέξετε να το διαβάσετε με το νου, τότε ουρλιάζετε μέχρι να ματώσει το μυαλό σας. Θα ήταν προτιμότερο το πρώτο, οπότε διαβάστε το δυνατά.
Δεν μελοποιείται καθώς δεν είναι λυρικό και δεν του ταιριάζει καμία μελωδία. Έχει όμως το δικό του ρυθμό που δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς.
Αν επιλέξετε μουσική υπόκρουση για τις παραφωνίες αυτές, τότε η μουσική θα είναι απαραίτητα με άγριες ξεκούρδιστες κιθάρες, ξεκούρδιστο μπάσο και άρρυθμα ξεκούρδιστα ντραμς. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. 
Τυχών έμμετροι στίχοι ή ρίμα που μπορεί να υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί εντελώς τυχαία και πάνω του δεν έχει τίποτα το επιτηδευμένο πέρα από κάποια κενά ανάμεσα σε κάποιους στίχους για λόγους αισθητικής. Οποιαδήποτε ομοιότητά του με το κίνημα dada, είναι εντελώς συμπτωματική.

Αν παρόλα αυτά επιμένετε να το διαβάσετε, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας. Είχατε προειδοποιηθεί.

Γι’ αυτούς που αποφάσισαν να συνεχίσουν:

Έτοιμοι;

Ένα
Δύο
Τρία
Και:


Η Αναρχία είναι μια
κι όλοι εμείς στην τρικυμία
ψάχνουμε χώμα να μας δεχτεί
και μιαν ανθρώπινη πνοή…

Μα όλοι είναι ζώα! Μα     οι είναι    ώα! Μα όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώα! Μα ό     ι εί     ι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι     ναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλ     εί      ι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώα! Μα      οι είναι       α! Μα όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώα! Μ      λοι είναι ζώ    ! Μα όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώα!     α όλοι είναι ζώα      α όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώ     Μα όλοι είναι ζώα! Μα   λοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι      α! Μα όλοι είναι ζώα! Μα ό     ι είναι ζώα!

Μα όλοι είν     ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι    ναι ζώα!
Μα όλοι ε    αι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι εί    ι ζώα!
Μα όλοι     ναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είν    ζώα!
Μα όλ    είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είνα     ώα!
Μα ό    ι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι       α!
Μα     οι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζ      
Μ     λοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώ
       όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα  
Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα!
Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! Μα όλοι είναι ζώα! (Χ100)

Η αναρχία δεν είναι μια
είν’ η δική μου η Αναρχία
είν’ η δική σου η Αναρχία
είν’ του Van Gogh η Αναρχία
είναι του Pollock η Αναρχία
είν’ του Bukowski η Αναρχία
είναι της Γώγου η Αναρχία
του Καρυωτάκη η Αναρχία
και του Φιλύρα η Αναρχία
του Λειβαδίτη η αναρχία
της μουσικής η Αναρχία
όλης της τέχνης η Αναρχία
όλης της φύσης η Αναρχία

Η Αναρχία δεν είναι μια
κι εμείς εκεί στην τρικυμία
ψάχνουμε χώμα να μας δεχτεί
και μιαν ανθρώπινη φωνή…

Τι φταιν τα ζώα;       φταιν τα ζώα;  Τι      αιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι      αιν τα ζώα;       φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φτ    ν τα ζώ      Τι φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φται      α ζ      ;  Τι φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν       ζ      ;  Τι φταιν τα ζώα; 
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν            α;  Τι φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φτα     τα ζ      ;  Τι φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φ    ιν τα ζώα    Τι φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι    ταιν τα ζώα;    ι φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;       φταιν τα ζώα;       φταιν τα ζώα;

Τι φταιν τα ζώ      Τι φταιν τα ζώα;  Τι      αιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζ      ;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φτ    ν τα ζώα;
Τι φταιν τα   ώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φτα     τα ζώα;
Τι φταιν      ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν       ζώα;
Τι φτα    τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τ    ζώα;
Τι φ    ιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα    ώα;
Τι    ταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα      α;
     φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώ
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;
Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα;  Τι φταιν τα ζώα; (Χ100)