Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Αγκάθι


Η ποίηση ενοχλεί και είναι δύσκολη
αλλά ευτυχώς κανένας δεν διαβάζει ποίηση.
Η ποίηση είναι ιδιότροπη και δεν λογαριάζει
αλλά ευτυχώς
ελάχιστοι κάνουν ποίηση