Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Οι γελωτοποιοί...
Οι γελωτοποιοί σήμερα λέγονται ποιητές
και μαραίνονται στα σκυθρωπά δωμάτιά τους 
για να ανθήσουν μολυσμένα άνθη